logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation.
banner
About      Faq       Contact     Shop

【運動新知】【跑步的無名英雄—股巨肌】

跑者們經常會落入頭痛醫頭、腳痛醫腳的陷阱,例如膝部疼痛,只要強化大腿前後肌肉便可以解決問題,保護關節。足跟筋腱疼痛,只要鍛煉小腿肌肉,強化筋腱,便可以解決問題。

聰明的跑者不應只頭痛醫頭、腳痛醫腳,應該以一個整體處理自己的傷患。研究顯示,前膝痛、足跟筋腱發炎、膝外側痛,原來都與臀部肌肉瘦弱有關。以一部汽車作比喻,臀部肌肉其實是跑步時的引擎與軚盤,臀部肌肉乏力,除了跑者會缺乏前進的動力外,更容易做成下肢「失控」,引起不同類形的下肢傷患。坊間眾多臀部強化運動中,那一個運動對於跑者最有幫助?功能性對於運動的效果十分重要,以下介紹的這個運動與跑步時向前推動的動作相似,勤於鍛煉,便可以將運動效果帶至跑步運動中。

這一個動作建議維持3秒/下,10下/組,3組,隔日鍛煉,日子有功,便可以改善不同類形的下肢跑步傷患。

適健中心物理治療師