logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation.
banner
About      Faq       Contact     Shop

催眠治療及輔導服務

香港復康會 - 適健中心  催眠治療及輔導服務

催眠治療是心理治療方法之一現今香港人壓力大,生活緊張,不斷要迎接生活,家庭,工作或人際關係上的各種的衝擊及改變。每當精神壓力到了臨介點,身心便會出現失眠、勞累、煩躁、憂慮身心痛症等警號,當這些身心反應持續不斷,無法用自己的方法解決時,便要尋求專業的協助。本中心提供個別輔導服務及針對處理不同癥狀的小組治療。

個人催眠及輔導

催眠治療是心理治療方法之一,它與潛意識是息息相關。由於潛意識掌管我們的思維、行徑及情感,故此透過催眠治療,它能啟導潛意識的力量,使我們與潛意識直接溝通,藉此有效舒導情緒,改善身心健康,並以適當行為回應各種問題。以催眠治療為重點,再配合心理輔導元素,有效改善失眠、腸胃焦慮,舒導情緒、舒緩痛楚、同時可處理不同的情緒徵狀如:抑鬱、焦慮、恐懼及創傷經歷所帶來的情緒困擾等。另外,若任何人希望改善自己身心健康、減壓及提昇個人自信心,皆可以嘗試接受催眠治療及輔導服務。

小組輔導及健康講座

  • 優質睡眠
  • 與孩子談情緒
  • 腸胃焦慮症
  • 緩痛治療

催眠治療成效

本中心與香港大學為健康教研中心訴2011年2月20日合作發表《整合性催眠治療對研發性失眠研究》,訪問了37名接受整合性催眠治療的服務使用者,量度他們接受治療前後的化。研究結果顯示,入睡時間,睡眠時間及起床時間均有大幅度改善,抑鬱及焦慮狀有下降趨勢。

身體症狀與情緒互為連繫,壓力到了一個臨界點,不同的身體反應隨之出現,故我們關注情緒,由認識身體開始。以下是壓力警號,如持續出現,請尋找專業人士協助。
身體: 頭痛、失眠、易患感冒、手震、胃部不適、食慾不振、心跳加速、呼吸加速、易感疲累
情緒:焦慮、抑鬱、煩躁、易怒、神經過敏、挫敗、沮喪、難集中精神、記憶力下降、逃避、負面消極思想增加